UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, które odbędą się w dniu 13 kwietnia 2018 r."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty18
3 Marzec19
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec18
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0