UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 5 szt. budek lęgowych dla ptaków w ramach realizacji zadania pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej z elementami edukacyjnymi na terenie przy ul. Jagiellońskiej/ Poprzecznej w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty12
3 Marzec23
4 Kwiecień31
5 Maj34
6 Czerwiec34
7 Lipiec32
8 Sierpień35
9 Wrzesień21
10 Październik17
11 Listopad22
12 Grudzień0