• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 5 szt. budek lęgowych dla ptaków w ramach realizacji zadania pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej z elementami edukacyjnymi na terenie przy ul. Jagiellońskiej/ Poprzecznej w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty8
3 Marzec8
4 Kwiecień5
5 Maj4
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0