UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 91."
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty17
3 Marzec18
4 Kwiecień12
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec11
8 Sierpień9
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0