UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość gruntową zabudowaną boksem garażowym, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie, położoną w obrębie 100 przy ul. Pl.Aliantów."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty16
3 Marzec16
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0