UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn, z przeznaczeniem do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty21
3 Marzec16
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec20
7 Lipiec15
8 Sierpień10
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0