UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIV/863/18 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn a Panem R. G."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień13
5 Maj8
6 Czerwiec18
7 Lipiec18
8 Sierpień5
9 Wrzesień22
10 Październik18
11 Listopad19
12 Grudzień0