UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIV/861/18 w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami"
Rok:
1 Styczeń35
2 Luty31
3 Marzec40
4 Kwiecień44
5 Maj34
6 Czerwiec53
7 Lipiec38
8 Sierpień17
9 Wrzesień49
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0