UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLIV/854/18 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bpa Tomasza Wilczyńskiego, Bpa Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta, część A”"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty9
3 Marzec15
4 Kwiecień12
5 Maj14
6 Czerwiec13
7 Lipiec19
8 Sierpień7
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0