UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące od 1 lutego 2018r."
Rok:
1 Styczeń9950
2 Luty6970
3 Marzec40
4 Kwiecień18
5 Maj9
6 Czerwiec16
7 Lipiec8
8 Sierpień8
9 Wrzesień39
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0