UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rachunki bankowe Urzędu Miasta Olsztyna obowiązujące od 1 lutego 2018r."
Rok:
1 Styczeń33246
2 Luty31831
3 Marzec22088
4 Kwiecień32529
5 Maj55884
6 Czerwiec27626
7 Lipiec25621
8 Sierpień10197
9 Wrzesień9287
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0