• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wydania decyzji Nr 1/18 z dnia 9.01.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Zadanie III - przebudowa ul. Lubelskiej w Olsztynie na odc. od skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Stalową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy" w ramach przedsięwzięcia: "Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy""
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty5
3 Marzec6
4 Kwiecień4
5 Maj5
6 Czerwiec8
7 Lipiec12
8 Sierpień15
9 Wrzesień5
10 Październik7
11 Listopad9
12 Grudzień4