UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zaproszenie do udziału w postępowaniu przeprowadzanym w trybie negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na: Zaprojektowanie i rozbudowę toru rowerowego pumptrack na os. Grunwaldzkim w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec10
4 Kwiecień6
5 Maj3
6 Czerwiec11
7 Lipiec14
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0