• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu Miasta Olsztyna” "
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty11
3 Marzec11
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec3
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0