UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Regulaminy i organizacja Urzędu"
Rok:
1 Styczeń36
2 Luty33
3 Marzec30
4 Kwiecień24
5 Maj38
6 Czerwiec43
7 Lipiec12
8 Sierpień22
9 Wrzesień29
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0