• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Regulaminy i organizacja Urzędu"
Rok:
1 Styczeń18849
2 Luty16566
3 Marzec4384
4 Kwiecień755
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0