UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Regulaminy i organizacja Urzędu"
Rok:
1 Styczeń40011
2 Luty35470
3 Marzec21167
4 Kwiecień20107
5 Maj30790
6 Czerwiec22264
7 Lipiec25160
8 Sierpień12750
9 Wrzesień12147
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0