• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018r."
Rok:
1 Styczeń780
2 Luty1010
3 Marzec385
4 Kwiecień325
5 Maj361
6 Czerwiec36
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0