• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 638 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty13
3 Marzec13
4 Kwiecień16
5 Maj13
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0