• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 638 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty7
3 Marzec9
4 Kwiecień5
5 Maj9
6 Czerwiec9
7 Lipiec10
8 Sierpień12
9 Wrzesień10
10 Październik13
11 Listopad6
12 Grudzień0