• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 632 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości"
Rok:
1 Styczeń47
2 Luty23
3 Marzec39
4 Kwiecień20
5 Maj22
6 Czerwiec25
7 Lipiec20
8 Sierpień26
9 Wrzesień23
10 Październik16
11 Listopad20
12 Grudzień10