• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 632 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości"
Rok:
1 Styczeń47
2 Luty23
3 Marzec39
4 Kwiecień20
5 Maj22
6 Czerwiec25
7 Lipiec12
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0