• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Petycja dot. zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych także 31.12 i 1.01."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty1
3 Marzec8
4 Kwiecień4
5 Maj4
6 Czerwiec6
7 Lipiec4
8 Sierpień12
9 Wrzesień4
10 Październik5
11 Listopad10
12 Grudzień8