• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 631 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w temacie przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z projektem połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty12
3 Marzec7
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0