• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.315.2017 Wniosek - nabycie przez Gminę Olsztyn nieruchomości przy ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty13
3 Marzec13
4 Kwiecień7
5 Maj8
6 Czerwiec21
7 Lipiec15
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0