• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.315.2017 Wniosek - nabycie przez Gminę Olsztyn nieruchomości przy ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty8
3 Marzec10
4 Kwiecień3
5 Maj8
6 Czerwiec5
7 Lipiec9
8 Sierpień17
9 Wrzesień7
10 Październik10
11 Listopad9
12 Grudzień3