• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę paliwa dla Urzędu Miasta Olsztyna w 2018 roku"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty5
3 Marzec10
4 Kwiecień6
5 Maj11
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0