• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 622 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Olsztynie w 2018 roku"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty22
3 Marzec15
4 Kwiecień19
5 Maj14
6 Czerwiec18
7 Lipiec19
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0