• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na zakup usługi świadczenia asysty technicznej oprogramowania Oracle."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec8
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec7
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0