• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na:
I. Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej dla zmiany wydanej, prawomocnej decyzji ZRiD, dla „Budowy drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ulicy Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)", wraz z uzyskaniem prawomocnej zmiany decyzji ZRID,
II. Opracowanie technologiczne dla kontynuacji wzmocnienia podłoża na odcinku konsolidacji.,
III. sprawowanie nadzoru autorskieg"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty4
3 Marzec2
4 Kwiecień7
5 Maj7
6 Czerwiec2
7 Lipiec10
8 Sierpień8
9 Wrzesień6
10 Październik8
11 Listopad4
12 Grudzień4