• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarty nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Olsztyna w 2018 roku"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień6
5 Maj9
6 Czerwiec5
7 Lipiec5
8 Sierpień10
9 Wrzesień8
10 Październik4
11 Listopad0
12 Grudzień0