UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Olsztyna w 2018 r."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień7
5 Maj3
6 Czerwiec9
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień20
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0