• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na usługę polegającą na prowadzeniu stałych pomiarów jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty8
3 Marzec7
4 Kwiecień10
5 Maj30
6 Czerwiec10
7 Lipiec9
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0