• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na usługę polegającą na prowadzeniu stałych pomiarów jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty7
3 Marzec2
4 Kwiecień3
5 Maj3
6 Czerwiec6
7 Lipiec10
8 Sierpień10
9 Wrzesień13
10 Październik7
11 Listopad2
12 Grudzień4