• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku informujemy, że uwagi do załączonych ofert można składać do dnia 11 grudnia br. na adres ngo@olsztyn.eu"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty7
3 Marzec16
4 Kwiecień10
5 Maj8
6 Czerwiec9
7 Lipiec4
8 Sierpień12
9 Wrzesień10
10 Październik3
11 Listopad0
12 Grudzień0