UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych" 2018"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty13
3 Marzec16
4 Kwiecień16
5 Maj14
6 Czerwiec17
7 Lipiec15
8 Sierpień4
9 Wrzesień15
10 Październik13
11 Listopad16
12 Grudzień0