UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rozkład Pracy Aptek Ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń46
2 Luty35
3 Marzec38
4 Kwiecień30
5 Maj26
6 Czerwiec34
7 Lipiec28
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0