UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działki zabudowanej budynkami nr 8, 10, 12 i 14 położonymi przy ul. 15 Dywizji oraz innymi niemieszkalnymi przeznaczonymi do rozbiórki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/2, obręb 30 o powierzchni 4816 m2."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty19
3 Marzec18
4 Kwiecień20
5 Maj11
6 Czerwiec17
7 Lipiec12
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0