UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencji na wykonywanie transportu drogowego)"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty52
3 Marzec53
4 Kwiecień30
5 Maj25
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0