• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLII/798/17 ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń105
2 Luty43
3 Marzec29
4 Kwiecień31
5 Maj37
6 Czerwiec31
7 Lipiec33
8 Sierpień35
9 Wrzesień38
10 Październik53
11 Listopad22
12 Grudzień0