• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XLII/798/17 ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń78
2 Luty71
3 Marzec58
4 Kwiecień28
5 Maj51
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0