• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na przeprowadzenie procedury centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT za poszczególne miesiące 2016 dla Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty4
3 Marzec4
4 Kwiecień2
5 Maj8
6 Czerwiec5
7 Lipiec7
8 Sierpień11
9 Wrzesień7
10 Październik5
11 Listopad9
12 Grudzień6