• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.281.2017 Wniosek - informacje o zakupionym sprzęcie komputerowym"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty5
3 Marzec10
4 Kwiecień4
5 Maj12
6 Czerwiec6
7 Lipiec7
8 Sierpień10
9 Wrzesień10
10 Październik10
11 Listopad6
12 Grudzień4