UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 545 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń63
2 Luty60
3 Marzec81
4 Kwiecień44
5 Maj49
6 Czerwiec35
7 Lipiec19
8 Sierpień25
9 Wrzesień29
10 Październik5
11 Listopad0
12 Grudzień0