• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz podmiotów odbierających przeterminowane leki"
Rok:
1 Styczeń26
2 Luty35
3 Marzec20
4 Kwiecień14
5 Maj17
6 Czerwiec8
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0