UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty35
3 Marzec46
4 Kwiecień24
5 Maj21
6 Czerwiec29
7 Lipiec29
8 Sierpień13
9 Wrzesień22
10 Październik37
11 Listopad28
12 Grudzień8