• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.259.2017 Wniosek - utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty11
3 Marzec7
4 Kwiecień11
5 Maj14
6 Czerwiec14
7 Lipiec12
8 Sierpień12
9 Wrzesień7
10 Październik16
11 Listopad10
12 Grudzień11