• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.249.2017 Wniosek - zarządzenie dot. polityki antymobbingowej"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty12
3 Marzec6
4 Kwiecień6
5 Maj8
6 Czerwiec5
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0