• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę centralnego systemu do zarządzania obsługą klientów w punktach obsługi klienta Urzędu Miasta Olsztyna, obejmujące oddanie Zamawiającemu przez Wykonawcę do korzystania (najem) urządzeń, w tym Serwera oraz świadczenie usługi zapewnienia możliwości korzystania z Oprogramowania w modelu SaaS"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty7
3 Marzec4
4 Kwiecień3
5 Maj6
6 Czerwiec6
7 Lipiec6
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0