• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę centralnego systemu do zarządzania obsługą klientów w punktach obsługi klienta Urzędu Miasta Olsztyna, obejmujące oddanie Zamawiającemu przez Wykonawcę do korzystania (najem) urządzeń, w tym Serwera oraz świadczenie usługi zapewnienia możliwości korzystania z Oprogramowania w modelu SaaS"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień4
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec8
8 Sierpień10
9 Wrzesień5
10 Październik5
11 Listopad6
12 Grudzień3