• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu, o wartości poniżej 30 000 euro na publikację trzech ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w prasie codziennej (dzienniku) oraz publikacja ogłoszeń w wydaniu internetowym tego dziennika"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0