• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie we wskazanych miejscach sprawdzających badań geologicznych na „Budowie drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ulicy Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)"."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty5
3 Marzec6
4 Kwiecień5
5 Maj9
6 Czerwiec8
7 Lipiec12
8 Sierpień13
9 Wrzesień5
10 Październik7
11 Listopad9
12 Grudzień5