• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu z ogłoszeniem na dostawę i montaż trzech tablic informacyjnych, jednej tablicy pamiątkowej w formacie A3 w ramach realizowanego przez Gminę zadania pn. "Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie""
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty2
3 Marzec3
4 Kwiecień4
5 Maj3
6 Czerwiec3
7 Lipiec8
8 Sierpień7
9 Wrzesień4
10 Październik4
11 Listopad5
12 Grudzień3