UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XL/689/17 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń52
2 Luty32
3 Marzec39
4 Kwiecień38
5 Maj28
6 Czerwiec54
7 Lipiec24
8 Sierpień21
9 Wrzesień41
10 Październik3
11 Listopad0
12 Grudzień0