• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn.: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy Zadanie 2 – odcinek 2.KDG od km 1+699.28 do km 1+817.55”"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty5
3 Marzec5
4 Kwiecień4
5 Maj9
6 Czerwiec4
7 Lipiec8
8 Sierpień10
9 Wrzesień5
10 Październik6
11 Listopad4
12 Grudzień9