• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn.: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy Zadanie 2 – odcinek 2.KDG od km 1+699.28 do km 1+817.55”"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty18
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0