• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o zamowieniu, o wartości poniżej 30 000 Euro „Budowa drogi dojazdowej oraz stanowisk postojowych - Etap II – przy ul. Jagiellońskiej 54, na działce nr 16-11/13”"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty18
3 Marzec8
4 Kwiecień5
5 Maj3
6 Czerwiec3
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0