• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o zamowieniu, o wartości poniżej 30 000 Euro „Budowa drogi dojazdowej oraz stanowisk postojowych - Etap II – przy ul. Jagiellońskiej 54, na działce nr 16-11/13”"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień2
5 Maj4
6 Czerwiec7
7 Lipiec5
8 Sierpień6
9 Wrzesień3
10 Październik4
11 Listopad5
12 Grudzień3