UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIX/663/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty12
3 Marzec19
4 Kwiecień13
5 Maj9
6 Czerwiec18
7 Lipiec14
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0