• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji na dostawę i montaż trzech tablic informacyjnych, jednej tablicy pamiątkowej w formacie A3 oraz zakup, montaż i uruchomienie tablicy multimedialnej (infokiosku) w ramach realizowanego przez Gminę zadania pn. "Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie""
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty6
3 Marzec5
4 Kwiecień5
5 Maj4
6 Czerwiec5
7 Lipiec7
8 Sierpień8
9 Wrzesień4
10 Październik5
11 Listopad7
12 Grudzień1