• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie we wskazanych miejscach sprawdzających badań geologicznych na „Budowie drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ulicy Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)"."
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec4
8 Sierpień7
9 Wrzesień1
10 Październik4
11 Listopad4
12 Grudzień1