• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie we wskazanych miejscach sprawdzających badań geologicznych na „Budowie drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ulicy Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)"."
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec4
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec2
7 Lipiec3
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0