• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.211.2017 Wniosek - drogi rowerowe na terenie Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty11
3 Marzec9
4 Kwiecień9
5 Maj7
6 Czerwiec9
7 Lipiec6
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0